Zespół

 

 

mgr Grzegorz Kulasza

Studia / Dyplomy / Certyfikaty

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (wydział Wojskowo- Lekarski) studia magisterskie;
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (wydział Rehabilitacji) studia licencjackie.
 • Certificate of Attendance Maitland Concept Level 2b advanced (2weeks, 80h) akredytacja: International Maitland Teachers Association; zakończony egzaminem;
 • Certificate of Attendance Maitland Concept Level 2a (2weeks, 80h) akredytacja: International Maitland Teachers Association; zakończony egzaminem;
 • Certificate of Attendance Maitland Concept Leveel 1 (4weeks, 160h) akredytacja: International Maitland Teachers Association;
 • Spinal Mechanical Therapy – akredytacja: Instytut McKenziego Polska; diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn;
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF), akredytacja: International PNF Association;
 • Kinesiology Taping; akredytacja: K-Active Association , PTF; 
 • Ukończenie kursu masażu leczniczego i sportowego (Prof. zw. dr hab. Tadeusz Kasperczyk);
 • Szkolenie „Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego” organizowane przez Fundację Krok za Krokiem
 • Udział w programie: „Ogólnopolski program doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów w latach 2017/2018”; Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
 • Koordynowana opieka medyczna oraz nowoczesne metody treningu funkcjonalnego w wybranych jednostkach chorobowych; XII Sympozjum Naukowe 
 • Szkolenie „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”, KIF
 • Ukończenie kursu „Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego u chorych na mukowiscydozę i przewlekłe choroby układu oddechowe” (MK Hughes Gauchez przewodniczący Międzynarodowej Grupy Fizjoterapii CF)
 • Szkolenie „Koncepcja Terapii Obrzękowej”. Część 1 Manualny Drenaż Limfatyczny. Akredytacja Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej
 • Szkolenie „Koncepcja Terapii Obrzękowej”. Część 2 Terapia obrzęku limfatycznego, kompresja- bandażowanie. Akredytacja Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej

 

 


 

Fizjoterapeuta Piotr Słoma

Dyplomy / Certyfikaty

 • Szkoła Policelna w Łowiczu- technik fizjoterapii
 • Kinezjotaping; akredytacja: Fizjoterapia Polska;
 • Kurs doskonalący dla fizjoterapeutów „Opieka geriatryczna”; Uniwersytet Jagieloński-Collegium Medicum, Kraków;
 • Szkolenie „Koncepcja Terapii Obrzękowej”. Część 1 Manualny Drenaż Limfatyczny. Akredytacja Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej
 • Szkolenie „Koncepcja Terapii Obrzękowej”. Część 2 Terapia obrzęku limfatycznego, kompresja- bandażowanie. Akredytacja Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej

 

Dołącz do zespołu!